STUDIA PODYPLOMOWE

2

Kształcenie podyplomowe prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

3

Szkolenia specjalizacyjne dla farmaceutów i diagnostów.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

8

Szkolenia farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

KURSY DOSKONALĄCE

4

Zobacz naszą ofertę kursów doskonalących.