SZKOLENIA CIĄGŁE FARMACEUTÓW I DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

ksztalcenie-ustawiczne

Informacje ogólne

Kształcenie ciągłe farmaceutów realizowane jest zgodnie z art. 89 e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126 poz. 1381), które stanowi, iż każdy „farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni farmaceutycznej zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych”. Aktem wykonawczym do tej części ustawy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238).

Programy kursów opracowywane są przez zespół ekspertów w kształceniu ciągłym i obejmują zakres wiedzy teoretycznej, dotyczący zagadnień z zakresu postępu nauk farmaceutycznych,  a w szczególności: farmakoterapii, technologii postaci leków, farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej, leku roślinnego, farmakologii, homeopatii, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną.

Wykaz tematów kursów dla farmaceutów, realizowanych przez SKP WF

 

Wydział/Jednostka Nazwa kursu
Wydział Farmaceutyczny UJ CM Studium Kształcenia Podyplomowego Szkolenia ciągłe- dla mgr farm.
Prowadzenie opieki farmaceutycznej dla pacjentów z cukrzycą
Podstawy opieki farmaceutycznej
Techniki informatyczne w praktyce farmaceutycznej
Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego
Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego
Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych
Biotechnologia w naukach farmaceutycznych
Nowe rozwiązania technologii postaci leku
Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego
Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych
Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia
Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych
Postępy w zakresie leku roślinnego
Interakcje i działania niepożądane leków
Farmakoterapia bólu
Farmakoterapia w leczeniu chorób narządu wzroku
Postępy w farmakoterapii wybranych chorób skóry
Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie
i leczenie
Andropauza
Farmakoterapia w chorobach nerek i układu moczowego
Wpływ czynników fizjologicznych
i patologicznych na działanie leków
Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym
Hormonalna terapia zastępcza
Terapia żywieniowa
Bezpieczeństwo farmakoterapii onkologicznej
Bezpieczeństwo leków
Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna
w aptekach ogólnodostępnych
Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego
Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny
Podstawy farmakoekonomiki
Etyczno-prawne aspekty badań klinicznych nowych leków na ludziach
Opieka farmaceutyczna – Geriartia
Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce
Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych


Zachęcamy również do skorzystania z oferty szkoleniowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie http://www.oia.krakow.pl

Dane kontaktowe:
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Pracownicy:
mgr Katarzyna Stanowska, pok. 120, e-mail: katarzyna.stanowska@uj.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Rzeszutek-Sarama, pok. 120, e-mail: malgorzata.rzeszutek-sarama@uj.edu.pl
Tel.  (12) 62 05 420 
NUMER KONTA PEKAO S.A. 24 1240 4722 1111 0000 4856 1132