NUTRACEUTYKI, SUPLEMENTY I WITAMINY – ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY NA ADRES MAILOWY WSKAZANY W TREŚCI PROGRAMU – WYKŁADY ODBYWAJĄ SIĘ W AULI A

 

Formularz zgłoszeniowy

Uwaga!  Informacje o wystawieniu faktury na Aptekę lub Firmę muszą być dostarczone do SKP WF UJ CM (pełna nazwa, adres i NIP). Zwroty kosztów za szkolenia są możliwe, jeżeli uczestnik poinformuje SKP WF UJ CM najpóźniej do 3 dni przed datą szkolenia.