REKRUTACJA

Rekrutacja na studia podyplomowe  odbywa się poprzez system ERK UJ

www.erk.uj.edu.pl

 

Analityka medyczna:

Badania kliniczne produktów leczniczych dodatkowy nabór: 21.09.2017 od godz. 12.00 do 09.10.2017 do godz. 12.00

Enologia  – grudzień 2017

Farmacja przemysłowa: dodatkowy nabór: 21.09.2017 od godz. 12.00 do 27.09.2017 do godz. 12.00

Kosmetologia praktyczna 15.05.2017 od godz. 12.00 do 12.09.2017 do godz. 12.00