REKRUTACJA

Rekrutacja na studia podyplomowe  odbywa się poprzez system ERK UJ

www.erk.uj.edu.pl

 

Analityka medyczna:

Badania kliniczne produktów leczniczych dodatkowy nabór: 21.09.2017 od godz. 12.00 do 09.10.2017 do godz. 12.00

Enologia  – 3 stycznia 2018 r. od godz. 12.00 – 23 stycznia 2018 r

Farmacja przemysłowa: 2018 r

Kosmetologia praktyczna 15.05.2017 od godz. 12.00 do 12.09.2017 do godz. 12.00