REKRUTACJA

Rekrutacja na studia podyplomowe  odbywa się poprzez system ERK UJ

www.erk.uj.edu.pl

 

Analityka medyczna: brak

Badania kliniczne produktów leczniczych  – 14.05.2018 – 11.09.2018

Enologia  – styczeń 2019

Farmacja przemysłowa14.05.2018 – 11.09.2018

Kosmetologia praktyczna – 14.05.2018 – 11.09.2018

Trychologia w kosmetologii – 10.07.2018-11.09.2018