ANALITYKA MEDYCZNA

Uprzejmie informujemy, że nie będzie prowadzony nabór na Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej na rok akademicki 2017/2018.