BADANIA KLINICZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Zasady rekrutacji: rejestracja w systemie irk.uj.edu.pl : od 18 maja 2020 r.

  • Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”. Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian.Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie. Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia. Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji. Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte.Kandydat otrzymuje informacje o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Obowiązuje data ostatniego potwierdzenia zgłoszenia.

Kandydaci zobowiązani są do wczytania do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia ankietę osobową (pobraną z systemu IRK), którą przesyła elektronicznie.

Osoby zakwalifikowane na studia na pierwszym zjeździe (październik 2020 r.) przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

 

Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

mgr Małgorzata Kozłowska

e-mail: m.kozlowska@uj.edu.pl