BADANIA KLINICZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

rejestracja w systemie www.erk.uj.edu.pl : od maja 2020 r. (szczegółowe daty zostaną podane w najbliższym czasie)

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu magisterskiego.

W przypadku, gdy dyplom został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

  1. ogłoszenie listy rankingowej: szczegółowe daty zostaną podane w najbliższym czasie
  2. wpis na studia w terminie:  szczegółowe daty zostaną podane w najbliższym czasie

Ewentualny nabór dodatkowy: po zakończeniu naboru pierwszego

Kwestionariusz

W celu zapisu na studia w naborze uzupełniającym proszę uzupełnić kwestionariusz  a następnie przesłać skan kwestionariusza oraz dyplomu na adres m.kozlowska@uj.edu.pl

 

 

Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

mgr Małgorzata Kozłowska

e-mail: m.kozlowska@uj.edu.pl