BADANIA KLINICZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH


 

  1. rejestracja w systemie www.rekrutacja.uj.edu.pl w dniach 13.05.2019 (od godz. 13.00) –  17.09.2019

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata)

W przypadku, gdy dyplom został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

  1. ogłoszenie listy rankingowej: 20.09.2019
  2. wpis na studia w terminie 23.09.2019 – 26.09.2019

 

Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

mgr Małgorzata Kozłowska

e-mail: m.kozlowska@uj.edu.pl