BADANIA KLINICZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 rekrutacja 2017/2018 – dodatkowy nabór

  1. rejestracja w systemie www.rekrutacja.uj.edu.pl w dniach 21.09.2017 od godz. 12.00 do 09.10.2017 do godz. 12.00

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu magisterskiego.

W przypadku, gdy dyplom został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

  1. ogłoszenie listy rankingowej: 12.10.2017
  2. wpis na studia w terminie 16.10.2017 – 17.10.2017

 

Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

mgr Małgorzata Kozłowska

e-mail: m.kozlowska@uj.edu.pl