ENOLOGIA

Informacje ogólne:enlogia

Kierownik studiów:  dr Maciej Gawlik

Czas trwania: dwa semestry

Rozpoczęcie zajęć: luty/marzec 2020 r.

Rozpoczęcie rekrutacji:  7 stycznia 2020 r.

Liczba godzin: 193

Limit przyjęć: minimum 20 osób

Tryb studiów: Zajęcia (12 spotkań) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów. W semestrze zimowym planowane jest 7 zjazdów w  następujących terminach:

I 29.02-1.03.2020
II 21-22.03.2020
III 4-5.04.2020
IV 25-26.04.2020
V 9-10.05.2020
VI 23-24.05.2020
VII 6-7.06.2020

Opłata: 6700,00, wpłata w dwóch ratach

Miejsce zajęć: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Kraków. Winnica Uniwersytecka Nad Dworskim Potokiem Łazy

Słuchacze otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Enologii

 

Opis:

Program studiów podyplomowych z zakresu Enologii uwzględnia szeroki zakres zagadnień, między innymi: podstawy uprawy winorośli, biologii i chemii winogron, chemii wina, technologii produkcji wina, typologii wina, regionów winiarskich, analizy sensorycznej i podstaw degustacji a w szczególności zdrowotnych i kulturowych aspektów wina.

Studia stwarzają uczestnikom możliwość poznania i zgłębienia szerokiej tematyki związanej z problematyką wina. Od kilku lat obserwowany jest w Polsce znaczny rozwój branży winiarskiej, powiększa się liczba importerów wina, rośnie sprzedaż i spożycie wina. Mając na uwadze zarówno zdrowotne znaczenie wina, oraz coraz szersze, europejskie regulacje prawne, studia podyplomowe z zakresu enologii starają się uzupełnić lukę dydaktyczną dla wszystkich zainteresowanych tematem wina i pragnących głębiej poznać wszystkie jego aspekty.

 

Tematyka:

Podstawy uprawy winorośli

Chemia wina

Technologia produkcji wina: winifikacja

Kulturowe aspekty wina

Zdrowotne aspekty wina

Analiza sensoryczna wraz z elementami degustacji wina

Typologia wina, regiony winiarskie. Regulacje prawne w produkcji i dystrybucji wina