ENOLOGIA

Historia

Studia podyplomowe z zakresu Enologii zostały powołane decyzją Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 28 kwietnia 2011 oraz decyzją Senatu UJ z dnia 25 maja 2011. Pierwsza edycja została uruchomiona w roku 2012. W roku 2015 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymał setny absolwent.