ENOLOGIA

Rekrutacja

rejestracja w systemie www.rekrutacja.uj.edu.pl: styczeń 2020

ogłoszenie listy rankingowej:

wpis na studia:

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.


Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

dr Danuta Plichta

e-mail: danuta.plichta@uj.edu.pl