ENOLOGIA

Rekrutacja

rejestracja w systemie www.rekrutacja.uj.edu.pl: 3.01.2018 r. od godz. 12.00 – 23.01.2018 r.

ogłoszenie listy rankingowej: 25 stycznia 2018 r.

wpis na studia: 29-30 stycznia 2018 r.

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.


Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

mgr Małgorzata Kozłowska

e-mail: m.kozlowska@uj.edu.pl