FARMACJA PRZEMYSŁOWA

Kadra prowadząca

Kadrę naukowo-dydaktyczną na studiach podyplomowych Farmacja Przemysłowa tworzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ oraz w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biorąc jednak pod uwagę szeroki zakres tematyczny programu studiów zawierający również zagadnienia z zakresu zarządzania, marketingu czy również specjalizacyjnych tematów w zakresie rejestracji leków, ochrony własności intelektualnej czy specyfiki funkcjonowania firmy farmaceutycznej, do przeprowadzenia zajęć zaangażowani zostali specjaliści w tych dziedzinach: tj. zarówno nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również osoby zatrudnione w firmach farmaceutycznych, najlepiej zorientowane w aktualnej problematyce oraz potrzebach kadrowych nieustająco rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego

Specjaliści z firm zewnętrznych prowadzący zajęcia

Imię i nazwisko

zatrudnienie

przedmiot

dr Lucyna Bułaś Inspektor farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rynek farmaceutyczny
mgr Dominik Dziurda Przewodniczący Sekcji Epidemiologii i Kosztów Chorób PTFe Firma farmaceutyczna

 

Mgr Halina Jabłońska Takeda Pharmaceutical Company Wytwarzanie produktów leczniczych
mgr Katarzyna Komala-Wójcik „Logoprotect” Kancelaria Rzeczników Patentowych s.c. Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
mgr Adriana Lech-Bednarska Teva Operation Poland Wytwarzanie produktów leczniczych
dr Agnieszka Multanowska DyrektorMedyczny – Pharmaceutical Research Associates, dział: Early Development Services Farmakokinetyka i badania kliniczne leków
dr Dariusz Rajca Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
mgr Roman Rezmer Firma farmaceutyczna
mgr Katarzyna Sabiłło Regulatory Affairs Doradztwo Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
dr Zdzisław Sabiłło Pharma Business Administration Consultancy Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
dr Marek Skowronek Wytwarzanie produktów leczniczych
mgr Beata Stępniewska European Generic Medicines Associotion Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
dr Mirosław Strózik F1 Pharma Sp. z o.o. Kontrola jakości produktów leczniczych
dr Ewa Tomerska-Kowalczyk Premier Research Poland Sp. z o.o. Rynek farmaceutyczny

 Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego

imię i nazwisko
dr Marek  Bednarski
mgr Witold Brniak
dr Anna Czech
prof. dr hab. Barbara Filipek
dr hab. Urszula Hubicka
dr Witold Jamróz
prof. dr hab. Renata Jachowicz
dr hab. Irma Podolak
prof. dr hab. Katarzyna  Kieć-Kononowicz
dr hab. Marcin Kołaczkowski
dr Anna Krupa
dr Anna Kwiecień
mgr Mateusz Kurek
mgr Sylwia Luzar-Piotrowicz
mgr Ewelina Łyszczarz
prof. dr hab. Henryk Marona
dr Aldona Maciejewska
prof. dr hab. Barbara Malawska
dr hab. Aleksander Mendyk
dr Krzysztof Niwiński
prof. dr hab. Jolanta Obniska
prof. dr hab. Maciej Pawłowski
prof. UJ, dr hab. Elżbieta Pękala
dr hab. Sebastian Polak
prof. UJ, dr hab. Jacek Sapa
dr Agata Siwek
dr hab. Agnieszka Skowron
dr Małgorzata Szafarz
dr hab. Maria Walczak
prof. UJ, dr hab. Elżbieta Wyska
dr Krzysztof  Woyna-Orlewicz
dr hab.  Paweł Zajdel