FARMACJA PRZEMYSŁOWA

Zasady rekrutacji

rejestracja w systemie irk.uj.edu.pl ; od 18 maja 2020 r.

  • Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”. Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian.Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie. Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia. Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji. Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte.Kandydat otrzymuje informacje o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Obowiązuje data ostatniego potwierdzenia zgłoszenia.

Kandydaci zobowiązani są do wczytania do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich

 

  • Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia ankietę osobową (pobraną z systemu IRK), którą przesyła elektronicznie.
  • Osoby zakwalifikowane na studia na pierwszym zjeździe (październik 2020 r.) przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

 

Kontakt

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt mailowy

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

mgr Małgorzata Kozłowska

e-mail: m.kozlowska@uj.edu.pl