KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

                                                           Zdj1

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w najnowszym rankingu kierunków Perspektywy 2017 Kosmetologia UJ zajęła I miejsce! Dziękujemy!

Ranking Perspektywy 2017

 

Informacje ogólne:   

Kierownik studiów:  Prof. dr hab. Radosław Śpiewak

Czas trwania: dwa semestry

Rozpoczęcie zajęć: 14-15 października 2017 r.

Liczba godzin: 222

Limit przyjęć: minimum 20 osób

Tryb studiów: Zajęcia (14 spotkań) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. W semestrze zimowym zjazdy odbywają się w dniach:

I zjazd: 14-15. X

II zjazd: 28-29.X

III zjazd: 18-19.XI

IV zjazd: 2-3.XII

V zjazd: 16-17.XII

VI zjazd: 13-14.I

VII zjazd: 27-28.I

Opłata: 7900,00 za rok, wpłata w dwóch ratach

Miejsce zajęć: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Kraków.

Słuchacze otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie kosmetologii praktycznej

 

Opis:

Studia podyplomowe ”Kosmetologia Praktyczna”  adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności z zakresu kosmetologii oraz posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata.

Studia te stwarzają uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu kosmetologii. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w salonach kosmetycznych i gabinetach medycyny estetycznej, aptekach i drogeriach (dermokonsultacja),  uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness oraz  działach rozwojowych firm kosmetycznych

Po odbyciu studiów „Kosmetologia praktyczna” absolwenci kierunków medycznych:

 • fizjoterapia,
 • rehabilitacja,
 • dietetyka,
 • pielęgniarstwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • zdrowie publiczne

mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku „Kosmetologia” na Wydziale Farmaceutycznym UJ na takich samych zasadach jak posiadacze dyplomu licencjata kosmetologii, natomiast

 • medycyna,
 • farmacja,
 • analityka medyczna

mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie w trybie niestacjonarnym na kierunku „Kosmetologia” na Wydziale Farmaceutycznym UJ na takich samych zasadach jak posiadacze dyplomu licencjata kosmetologii.

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Kosmetologia praktyczna” absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • planowania i wykonania zabiegów kosmetycznych w zakresie pielęgnacji i upiększania
  na twarz, ciało, ręce i stopy,
 • właściwego doboru kosmetyków i zabiegów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb skóry klienta,
 • kwalifikacji klientów do zabiegów kosmetycznych,
 • obsługi urządzeń kosmetycznych,
 • rozróżniania między defektami kosmetycznymi,   a chorobami wymagającymi interwencji dermatologa,
 • organizacji pracy salonu kosmetycznego,
 • warunków bezpiecznej i higienicznej pracy,
 • mechanizmów działania kosmetyków, oceny ich jakości,  skuteczności i  bezpieczeństwa.

 

Tematyka:

Podstawy fizjologii i patologii skóry: 6 h wykłady; 12 h seminaria
Podstawy dermatologii dla kosmetologów: 12 h wykłady; 12 h seminaria
Chemia kosmetyków: 15 h wykłady; 9 h ćwiczenia
Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetologicznym: 3 h wykłady; 3 h ćwiczenia
Kosmetologia pielęgnacyjna: 9 h wykłady; 42 h ćwiczenia
Podstawy fizykochemiczne zabiegów kosmetologicznych: 9 h wykłady
Wizaż z elementami stylizacji: 6 h wykłady; 12 h ćwiczenia
Masaż w kosmetologii: 3 h wykłady; 6 h ćwiczenia
Zaawansowane techniki kosmetologiczne: 9 h wykłady; 12 h seminaria; 24 h ćwiczenia
Podstawy podologii: 3 h wykłady; 6 h ćwiczenia
Promocja zdrowia w gabinecie kosmetologicznym: 9 h wykłady