KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

Rekrutacja:

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Do podjęcia studiów upoważnione są wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku, na poziomie co najmniej licencjata.

O przyjęciu na studia decyduje:

  • pozytywny wynik kwalifikacji na podstawie listu motywacyjnego potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów.

Po skończeniu studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UJCM, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, na określonych zasadach.

Zasady rekrutacji:
  1. Rekrutacja zakończona. Kolejny nabór: maj 2020 r. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: zddik@uj.edu.pl lub telefoniczny 126205830. Niezbędne dokumenty:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia wraz z kserokopią suplementu do dyplomu;
  • list motywacyjny potwierdzający doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów wraz z kserokopią dokumentów (dyplomy, szkolenia, certyfikaty) potwierdzających opisane w liście motywacyjnym kwalifikacje (doświadczenie zawodowe, naukowe i dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów).W przypadku, gdy dyplom został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

3. Ocena nadesłanych dokumentów przez Komisję Kwalifikacyjną.

Kontakt:

Wydział Farmaceutyczny UJCM
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email: danuta.plichta@uj.edu.pl