KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

Rekrutacja:

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Do podjęcia studiów upoważnione są wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku, na poziomie co najmniej licencjata. Po skończeniu studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UJCM, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Jak się zapisać na studia? (dodatkowy nabór)

  1. Dokonać rejestracji w systemie ERK w dniach 17.09.2018 – 25.09.2018 do godz. 12.00. Link do rekrutacji:
    Link do rekrutacji ERK
  2. Przesłać na adres kontaktowy podpisane przez kandydata podanie na studia wygenerowane z indywidualnego konta ERK wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych. W przypadku, gdy dyplom został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.
  3. Lista rankingowa zostanie ogłoszona 28.09.2018 roku. 
  4. W terminie 01-04.10.2018 dokonać wpisu na studia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Wydział Farmaceutyczny UJCM
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email:zddik@uj.edu.pl