OSOBA WYKWALIFIKOWANA W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM - studia podyplomowe w przygotowaniu

Program studiów w przygotowaniu.

Kontakt: mgr Małgorzata Kozłowska, 12 6205820

m.kozlowska@uj.edu.pl