LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Informacje ogólne

Pełnomocnik Rektora UJ ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych:
dr hab. n. med. Bogdan Solnica Prof. UJ

Zakład Diagnostyki UJ CM
ul. Kopernika 15a, 31-501 Kraków
tel.: (12) 424-83-65, e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl

Konsultant Wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej:
dr hab. Przemysław Tomasik
Zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Wielicka 265; 30-663 Kraków
tel/fax. (12) 6580681; tel. (12) 6582011 w. 1391, p.tomasik@uj.edu.pl

Czas trwania specjalizacji: 4 lata

Koszt specjalizacji: ZGODNIE Z UMOWĄ
(nabory od 01.10.2018 r. 11.160 zł – 8 rat)

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podstawowego (stary program)

Zaliczenie języka: Egzaminy z języków obcych wymagane dla uzyskania specjalizacji z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej można zdawać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wydziału Filologicznego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel. do sekretariatu (12) 431 02 46

Aneks do karty specjalizacyjnej: zmiany dotyczące miejsca odbywania stażu podstawowego czy nazwiska powinny być niezwłocznie zgłaszane do Studium Kształcenia Podyplomowego w celu aneksowania karty specjalizacyjnej:

  1. w przypadku zmiany miejsca odbywania stażu podstawowego prosimy dostarczyć kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie od aktualnego pracodawcy
  2. w przypadku zmiany nazwiska kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz kserokopię dowodu osobistego

Egzamin Państwowy:  Dokumenty do Egzaminu Państwowego należy składać do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych – mgr Ewa Nowicka Tel. (12) 392 14 93 http://www.malopolska.uw.gov.pl