LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Dla wszystkich osób specjalizujących się, oprócz naboru 2016 –
data rozpoczęcia 1.10.2016 r.

Kurs „Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy”- 5-7.11.2019 r.

Kurs „Organizacja laboratorium, utrzymywanie systemu jakości” – 3-6.12.2019 r.

 

Miejsce kursów: Wydział Farmaceutyczny UJ CM

 

KOLEJNE KURSY OD NOWEGO ROKU!