LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UJ CM, INFORMUJE ŻE W DNIACH 30.04.2018 R. DO 31.05.2018 R.
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE, BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ – TRYB PODSTAWOWY

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI APLIKACJE NA SPECJALIZACJĘ, NALEŻY SKŁADAĆ PRZEZ
SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MEDYCZNEGO

WIĘCEJ INFORMACJI UKAŻE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

(12) 392 14 93