LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

Informacje ogólne

Pełnomocnik Rektora UJ ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych:
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Zakład Diagnostyki UJ CM
ul. Kopernika 15a, 31-501 Kraków
tel.: (12) 424-83-65, e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl

Konsultant Wojewódzki ds. genetyki klinicznej:
dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski
Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. (12) 658 20 11, fax. (12) 658 44 46, e-mail: miroslaw.bik-multanowski@uj.edu.pl

Czas trwania specjalizacji: 5 lat

Koszt specjalizacji: 1835,20 (za rok)  – płatne semestralnie – 917,60 zł

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podstawowego

Lista kierowników specjalizacji

Zaliczenie języka: Egzaminy z języków obcych wymagane dla uzyskania specjalizacji z zakresu Laboratoryjnej genetyki medycznej można zdawać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wydziału Filologicznego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel. do sekretariatu (12) 431 02 46

Aneks do karty specjalizacyjnej: zmiany dotyczące miejsca odbywania stażu podstawowego czy nazwiska powinny być niezwłocznie zgłaszane do Studium Kształcenia Podyplomowego w celu aneksowania karty specjalizacyjnej:

  1. w przypadku zmiany miejsca odbywania stażu podstawowego prosimy dostarczyć kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie od aktualnego pracodawcy
  2. w przypadku zmiany nazwiska kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz kserokopię dowodu osobistego

Egzamin Państwowy:  Dokumenty do Egzaminu Państwowego należy składać do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych – mgr Ewa Nowicka Tel. (12) 392 14 93 http://www.malopolska.uw.gov.pl