LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM

 

MODUŁ VI – nabór 2015

KURS -„Poradnictwo genetyczne” – 8 godz.- 18.11.2019 – sala nr 8- od godz.8:30

PLAN:Poradnictwo genetyczne 18.11.2019

 

MODUŁ I – nabór 2015

KURS:” Podstawy genetyki” – 16 godz.- 19-20.11.2019 – sala nr 8

19.11.2019 – od godz. 10:30

20.11.2019 – od godz. 9:00

PLAN:plan podstawy genetyk 19-20.11.2019i kurs nr 1