MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

Informacje ogólne ( w trakcie procesu akredytacyjnego)

Pełnomocnik Rektora UJ ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych:
dr hab. n. med. Bogdan Solnica Prof. UJ

Zakład Diagnostyki UJ CM
ul. Kopernika 15a, 31-501 Kraków
tel.: (12) 424-83-65, e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl

Konsultant Wojewódzki ds. mikrobiologii medycznej:
Prof. dr hab. Małgorzata Bulanda
Katedra Mikrobiologii CM UJ
ul. Czysta 18 31-121 Kraków
tel. 12 633 25 67 fax 12 423 39 24, e-mail: mbbuland@cyf-kr.edu.pl

Czas trwania specjalizacji: 4 lata