ANALITYKA FARMACEUTYCZNA

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka kształcąca: Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel: (12) 6205420

nr konta:  PEKAO S.A.   24 1240 4722 1111 0000 4856 1132

 

Konsultant krajowy ds. analityki farmaceutycznej: 

Dr hab. Włodzimierz Opoka  prof. UJ  ,   tel: (12) 6205480

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Koszt specjalizacji: 2800 zł (opłata za rok)