ANALITYKA FARMACEUTYCZNA

 

KOMUNIKAT

 SKP informuje, że został ogłoszony nabór na Analitykę Farmaceutyczną – jesień 2018

Nabory przeprowadzane są, przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie za pośrednictwem systemu SMK dwa razy do roku.
1. od 15 listopada do 15 grudnia (ogłoszenie wyników do 15 stycznia)
2. od 30 kwietnia do 31 maja (ogłoszenie wyników  do 30 czerwca)

 

Informacje dotyczące naborów dostępne są na stronie internetowej,

Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego

ul. Basztowa 22

31-123 Kraków

 

http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=doskonalenie_kadr_medycznych