FARMACJA APTECZNA

OPIEKA FARMACEUTYCZNA
PROGRAM
PODZIAŁ NA GRUPY

ZAJĘCIA Z OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ I ODBYWAJĄ SIĘ SIĘ W SALI KOMPUTEROWEJ 01/18 ZAKŁADU FARMACJI SPOŁECZNEJ


ZALICZENIE Z OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ DLA KAŻDEJ Z GRUP NA OSTATNICH ZAJĘCIACH – ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM W FORMIE TESTOWEJ!

 

INFORMACJA DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH SPECJALIZACJĘ (NABÓR CZERWIEC 2014 R.) 
KOMUNIKAT WAŻNE!

 

Wzór prawidłowo wypełnionej karty – Farmacja apteczna