FARMACJA APTECZNA

Harmonogram zajęć – nabory:
czerwiec 2016 data rozpoczęcia 1.10.2016 r.
czerwiec 2017 r. data rozpoczęcia 1.10.2017 r.
listopad/grudzień 2017 r. data rozpoczęcia 21.04.2018 r.
LUTY-MAJ 2019 r. – PROGRAM
07-09.06.2019 r.
Problemy współczesnej receptury (tylko i wyłącznie dla naboru czerwiec 2016 Data rozpoczęcia 01.10.2016 r.
14. 06.2019 r.  Moduł podsumowujący 12.00-16.00 (tylko i wyłącznie dla naboru czerwiec 2016 Data rozpoczęcia 01.10.2016 r.

Harmonogram zajęć – nabór:
listopad/grudzień 2018 r.
MARZEC-MAJ 2019 r. – PROGRAM

KOLEJNE KURSY OD WRZEŚNIA/PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

 

 

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI ODNOŚNIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Wzór prawidłowo wypełnionej karty – Farmacja apteczna
OBSŁUGA SMK