FARMACJA APTECZNA

BIOFARMACEUTYCZNA OCENA JAKOŚCI POSTACI LEKÓW 28-30.09.2018 R. (kurs wyłącznie dla naboru czerwiec 2016 – data rozpoczęcia specjalizacji 1.10.2016 – na Państwa adresy mailowe została również wysłana informacja o kursie).
PLAN KURSU

POZOSTAŁE KURSY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2018 R.

 

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI ODNOŚNIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Wzór prawidłowo wypełnionej karty – Farmacja apteczna