FARMACJA SZPITALNA

INFORMACJE OGÓLNE

 

Jednostka kształcąca: Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel: (12) 6205420

nr konta:  PEKAO S.A.   24 1240 4722 1111 0000 4856 1132

——————————————————————————————————

 Konsultant krajowy  ds. farmacji szpitalnej: dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło

Konsultant wojewódzki ds. farmacji szpitalnej:  mgr farm. Piotr Tomczyk

 

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Koszt specjalizacji:  8 961 zł – opłata za każdy rok specjalizacji (3 raty x 2 987 zł)

 

Program specjalizacji:   https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/011-Farmacja_szpitalna-podstawowy-2018.pdf

——————————————————————————————————

Informacje dla specjalizujących wg. programu z 2004 r.

Plan kształcenia

Zaliczenie języka: Egzaminy z języków obcych wymagane dla uzyskania specjalizacji z zakresu farmacji szpitalnej  można zdawać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wydziału Filologicznego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel. do sekretariatu (12) 431 02 46

Aneks do karty specjalizacyjnej: Zmiany dotyczące miejsca odbywania stażu podstawowego czy nazwiska powinny być niezwłocznie zgłaszane do Studium Kształcenia Podyplomowego w celu aneksowania karty specjalizacyjnej:

  1. w przypadku zmiany miejsca odbywania stażu podstawowego prosimy dostarczyć kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie od aktualnego pracodawcy
  2. w przypadku zmiany nazwiska kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz kserokopię dowodu osobistego

Egzamin Państwowy:  Dokumenty do Egzaminu Państwowego należy składać do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – mgr Katarzyna Surówka  Tel. (12) 392 14 93
http://www.malopolska.uw.gov.pl
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/farmaceuci/panstwowy-egzamin-specjalizacyjny-farmaceutow/