FARMACJA SZPITALNA

Zajęcia  dla specjalizacji  Farmacja Szpitalna:

Wydział Farmaceutyczny UJCM,

ul. Medyczna 9,   30-688 Kraków

 

 

Moduł IV:   nabory:

2016

wiosna 2017

jesień 2017 (pierwsze zajęcia)

 

Temat: „Zasady przygotowywania, przechowywania i podawania leków cytotoksycznych”    – 45 godz.  –   od 14.04.2018  do 10.06.2018

 

PLAN: Moduł IV – F.Sz. od kwietnia do czerwca 2018

 

*Wykłady odbędą się w auli B (Wydział Farmaceutyczny UJCM,)
*Ćwiczenia odbędą się (zgodnie z programem)
*Osoby z naboru – jesień 2017-proszone są o wybór kierownika specjalizacji i zgłoszenie do SKP
*W dniu pierwszych zajęć (14.04.2018) od godz. 8:00 podpisywane będą umowy o szkolenie specjalizacyjne w SKP – pokój 120

 

 

Moduł V  – nabór 2016

Temat: „Etyczne i prawne aspekty pracy farmaceuty szpitalnego”  -15 godz.

 plan: Moduł V farmacja szpitalna_2018

Data kontynuacji zajęć zostanie ustalona.