FARMACJA SZPITALNA

Zajęcia  dla specjalizacji  Farmacja Szpitalna:

Wydział Farmaceutyczny UJCM,

ul. Medyczna 9,   30-688 Kraków

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO Z PAŃSTWA JEST BIEŻĄCE PROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ KARTY SPECJALIZACJI WRAZ Z KIEROWNIKIEM SPECJALIZACJI TJ. POTWIERDZENIE DATY ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI,  UZUPEŁNIANIE ZALICZONYCH KURSÓW ORAZ POTWIERDZANIE  PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI ZALICZENIA ROCZNEGO PLANU (14 DNI OD ZAKOŃCZENIA DANEGO ROKU). PROSIMY O UPORZĄDKOWANIE SWOICH KART.

—————————————————————————————————

Moduł VIII -nabórjesień 2018, wiosna 2019, jesień 2019

 

Temat modułu: „Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych”

Kierownik modułu: Prof. dr hab. Barbara Filipek

8 godz. – 25 lipca 2020 r .-od godz: 9:00

PLAN:VIII MODUŁ farmacja szpitalna

 

 

————————————————————————————————-

Moduł IXnabór jesień 2019

Temat: Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym”

Kierownik modułu: dr Anna Kopczyńska-Tyszko

8 godz. – 6 czerwiec 2020 r. od godz. 9:00 -sala nr 109- ODWOŁANE !!!

 

*prosimy o wcześniejsze przybycie  do sali nr 109 w celu podpisania umowy o szkolenie specjalizacyjne

______________________________________________________________

Moduł III- – nabór jesień 2017

Temat: „Terapia żywieniowa”

Kierownik modułu: Prof. dr hab. Stanisław Kłęk

40 godz. – od 14.03.2020 r.- 19.04.2020 r – ODWOŁANE !!!!

plan:

MODUŁ III ODWOŁANY – INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA ZOSTAŁA WYSŁANA NA GRUPOWY ADRES MAILOWY.  Na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

  • Informacje nt. innych zajęć będą aktualizowane na bieżąco

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————-


Moduł I  nabór  jesień 2018 –  wiosna 2019 – jesień 2019

Temat: „Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii”

Kierownik modułu:. Prof. dr hab. Barbara Filipek

48 godz. – od 18 i1 9.04.2020 r. – ODWOŁANE !!!

 

MODUŁ I ODWOŁANY – INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA ZOSTAŁA WYSŁANA NA GRUPOWY ADRES MAILOWY.  Na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.