FARMAKOLOGIA

Informacje ogólne

Konsultant wojewódzki ds. Farmakologii:  brak Konsultanta w dziedzinie Farmakologii

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Koszt specjalizacji: 9240 zł (3 raty) – osoby w trakcie specjalizacji zgodnie z umową

Lista kierowników specjalizacji

Zaliczenie języka: Egzaminy z języków obcych wymagane dla uzyskania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej  można zdawać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wydziału Filologicznego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel. do sekretariatu (12) 431 02 46

Aneks do karty specjalizacyjnej: Zmiany dotyczące miejsca odbywania stażu podstawowego czy nazwiska powinny być niezwłocznie zgłaszane do Studium Kształcenia Podyplomowego w celu aneksowania karty specjalizacyjnej:

  1. w przypadku zmiany miejsca odbywania stażu podstawowego prosimy dostarczyć kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie od aktualnego pracodawcy
  2. w przypadku zmiany nazwiska kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz kserokopię dowodu osobistego

Egzamin Państwowy:  Dokumenty do Egzaminu Państwowego należy składać do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – mgr Katarzyna Surówka  Tel. (12) 392 14 93
http://www.malopolska.uw.gov.pl
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/farmaceuci/panstwowy-egzamin-specjalizacyjny-farmaceutow/