FARMAKOLOGIA


STAŻ – NEUROPSYCHOFARMAKOLOGIA 25-29.09.2017 R. (DLA I NABORU 2015)
PROGRAM


 NABÓR 2016 BĘDZIE REALIZOWAŁ STAŻE W TERMINACH PÓŹNIEJSZYCH
KOLEJNE KURSY OD PAŹDZIERNIKA