FARMAKOLOGIA

TERMINY ZJAZDÓW DLA NABORÓW – CZERWIEC 2016 I 2017

21.10.2017 R. Moduł I Regulacja procesów biochemicznych
i czynnościowych w obrębie tkanek i komórek (Prof. dr hab. Anna Wesołowska 4 h, Dr hab. Kinga Sałat Prof. UJ 2 h, Dr Monika Kubacka 2 h) 9.00-15.30
Aula A
25.11.2017 R. Ciąg dalszy Modułu I AULA B
09.00 – 12.00 Dr Tadeusz Frankiewicz
12.15 – 13.45 Dr Anna Rapacz
14.00 Test podsumowujący – Moduł I
20-21.01.2018 R. Moduł II Molekularne mechanizmy działania leków

 

TERMINY ZJAZDÓW DLA NABORU  – CZERWIEC 2015

STAŻ – MOLEKULARNE MECHANIZMY STOSOWANIA LEKÓW 05-09.02.2018 R.
HARMONOGRAM STAŻU